Rouwbegeleiding aan volwassenen

Als je verdriet je steeds de baas is, de pijn enkel maar verdooft.
De wereld niet zo mooi is, dan je al die jaren hebt geloofd.
Als minuten ineens uren lijken, je grip op het leven verdwijnt.
Licht ineens niet meer zo fel is, het donkerder is dan het schijnt.
Als opstaan een grote strijd is, lachen niet meer vanzelf gaat.
Probeer dan vast te houden, aan het feit dat je er niet alleen voor staat.

Om voorbij je verdriet/verlies te komen, is het soms nodig terug te kijken op je leven. En dan niet alleen naar hetgeen je vorige week, vorige maand of vorig jaar hebt meegemaakt. Als er sprake is van gestapeld verlies, hoeft je laatste verlies-/verdrietsituatie helemaal niet de grootste of heftigste te zijn.

Propvolle rugzak

Als het verlies van je knuffelbeer op nog zeer jonge leeftijd door je omgeving niet serieus is genomen, kun je dit onbewust met je leven meedragen. Door deze ervaring kun jij je bijvoorbeeld onzeker opstellen. Of je verdriet van wat dan ook niet snel meer laten zien. Tel daar nog wat situaties bij op. Zoals gepest worden op school of steeds net niet worden aangenomen. Het niet durven binden waardoor je relaties steeds na een maand alweer over zijn. En de ‘gewone’ verliessituaties zoals het overlijden van een of meerdere dierbare(n) bij op en je rugzak zit propvol.
Vind je het gek dat het overlijden van een kennis van een goede vriend je ineens zo intens raakt?

Wandeltherapie

Met Sweet Goodbyes, steun en inzicht bij rouw en verlies, kan ik als systemisch en holistisch rouwtherapeut met je meekijken. Hoe maak je die propvolle rugzak weer dragelijk. Eerst is er aandacht voor je huidige verdriet en de verliessituatie waar je op dit moment in zit. In de meeste gevallen komen we er al snel achter dat hetgeen daaraan ten grondslag ligt al eerder is gebeurd.

Juiste plek in de rugzak

Door steeds een partje uit je rugzak te behandelen door middel van een door jouw gekozen therapie, op een tempo dat bij jou past. Dan komt de oorzaak boven water en kun je deze op den duur een juiste plek geven zonder het te vergeten. Door middel van bijvoorbeeld wandel- of muziektherapie of familieopstellingen. Door het inzetten van emotiemanagement of creatieve therapie. Ik probeer ik inzichtelijk te krijgen waar de verliespijn vandaan komt. Een verlies zal niet worden vergeten maar krijgt een juiste plek in de rugzak.