Rouwbegeleiding aan kinderen

Kinderen rouwen ook

Een dierbaar persoon verliezen is voor kinderen en jongeren een ingrijpende gebeurtenis. De reacties op het verlies kunnen tot uiting komen in allerlei gevoelens en emoties zoals boosheid, pijn, angst, verdriet en/of schuldgevoelens. Dit kan voor kinderen en jongeren heel verwarrend zijn.

Kinderen rouwen, net als volwassenen. Ze volbrengen dezelfde taken bij het verwerken van hun verlies. De manier waarop kinderen met het verlies omgaan is vaak anders dan de manier waarop volwassenen dat doen. Het verdriet wordt vaak geuit in gedrag wat door volwassenen niet wordt herkend als rouwen.

Wanneer is het verstandig om hulp in te schakelen?

Ieder rouwproces bestaat uit een aantal stappen en deze stappen lopen maar al te vaak door elkaar heen:

  • Beseffen dat er een verlies is.
  • Ervaren van verlies en omgaan met de gevoelens van verlies.
  • Aanpassen aan en verder leven met het gemis.
  • Investeren in nieuwe contacten en relaties.

Als het doorlopen van deze stappen in het rouwproces erg lang duurt, moeizaam verloopt of dreigt vast te lopen, is extra hulp nodig. Het kind kan dit niet altijd zelf aangeven. Als het kind te maken krijgt met rouw is het daarom voor u als ouder van belang om alert te zijn op signalen die kunnen duiden op een vastlopend rouwproces.

Signalen

Wat zijn nu die signalen, hoe herken je rouw bij kinderen? Elk kind rouwt op zijn eigen manier. De leeftijd en ontwikkelingsfase waarin hij zich bevindt spelen hierin ook een rol. Ze rouwen soms pas enkele weken of maanden na het feitelijk verlies. Kinderen rouwen niet gedurende één lange periode achter elkaar, maar iedere keer een klein stukje.

Signalen:

  • Het uiten van woede, verdriet, schuldgevoelens of angst.
  • Concentratieproblemen, schoolproblemen, slaapproblemen, bedplassen, stemmingswisselingen en depressieve klachten.
  • Gedragsproblemen zoals angst, driftbuien en ongehoorzaamheid.
  • Diverse lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak.
  • Als een kind zich helemaal niet uit, kan dit ook een belangrijk signaal zijn.

Wat kan ik als rouwbegeleider betekenen voor het kind?

Bij mij kunnen kinderen terecht als ze zich in een moeilijke situatie bevinden en/of een moeilijke periode achter de rug hebben. En daardoor in de knoop dreigen te komen met het uiten van hun emoties, gevoel of ander gedrag vertonen.

Hierbij heb ik oog voor de kracht van het kind, maar ook voor de behoeftes en ontwikkelingsfase van het kind. Bij hele jonge kinderen maak ik gebruik van verschillende vormen van spel en mogelijk, creatieve opdrachten. Zij kunnen hun emoties nog niet kunnen benoemen, maar ze al wel aanvoelen en ervaren. Spel is de taal van het kind en biedt ze de mogelijkheid om hun emoties te uiten, een plek te geven en tot rust te komen. Bij wat grotere kinderen maak gebruik van diverse creatieve werkvormen. En ik geef oefeningen en opdrachten om het kind gevoelens te laten uiten.

Heb je vragen hierover, neem dan gerust contact met me op. Kinderen hebben de toekomst en een stevige basis is daarbij van groot belang.